+66 (0) 7798 - 1700 sales@rff.co.th

     เนื่องในวันคล้ายวันเกิดบริษัท ระนองโฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ทางบริษัทได้จัดกิจกรรมดังนี้

-07:30 น. พิธีตักบาตรอาหารแห้ง

-08:00 น. พิธีสงฆ์ ฟังสวด รับศีล ถวายสังฆทาน

-10:00 น. จัดเลียงอาหาร แก่พนักงาน