+66 (0) 7798 - 1700 sales@rff.co.th

ความสดของวัตถุดิบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เราชำนาญเรื่องปลาหมึก จึงคัดสรรวัตถุดิบสดใหม่ทุกวันจากเรือประมง

อาหารทะเลพรีเมี่ยม

เรามีทักษะฝีมือขั้นสูงที่สืบทอดกันมาในการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าคงความสด และ รสชาติดี

ใส่ใจคุณภาพสูงสุด

เรามุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

“Delivers Freshness From The Sea”

ที่ ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ เรานำเสนอผลิตภัณฑ์สดใหม่ ที่มีคุณภาพและมีรสชาติที่ดี ให้กับลูกค้าของเรา

%

Sales & Marketing

%

Brand & Identity

%

Quality

%

Community

เราให้ความสำคัญกับคุณภาพความปลอดภัยและสุขอนามัย

โรงงานแปรรูปของเราดำเนินการภายใต้การควบคุมคุณภาพอย่าง เข้มงวด และ เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย เพื่อส่งมอบความ สด สะอาดตั้งแต่กระบวนการผลิต จนไปถึงการบรรจุหีบห่อ ก่อนถึงมือคุณ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การซ้อมอพยพหนีไฟ และ การฝึกใช้เครื่องมือดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด ได้จัดอบรมดับเพลิงชั้นต้น และ ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561      โดยมีวิทยากรจาก "หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลบางริ้น" มาบรรยายให้ความรู้แกพนักงาน -ช่วงเช้าจะเป็นภาคทฤษฎี...

ภาพบรรยากาศ งานคล้ายวันเกิดบริษัท 28 พฤศจิกายน 2561

     เนื่องในวันคล้ายวันเกิดบริษัท ระนองโฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ทางบริษัทได้จัดกิจกรรมดังนี้ -07:30 น. พิธีตักบาตรอาหารแห้ง -08:00 น. พิธีสงฆ์ ฟังสวด รับศีล ถวายสังฆทาน -10:00 น. จัดเลียงอาหาร...

จัดกิจกรรม Cleaning Day

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2561 บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด       จัดกิจกรรม Cleaning Day บริเวณรอบๆ โรงงาน เพื่อให้สอดคลองกับแนวทาง 5 ส. โดยมีพนักงานทุกแผนก ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณรอบๆโรงงาน     ...