+66 (0) 7798 - 1700 sales@rff.co.th

ร่วมงานกับเรา

ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ ให้ความสำคัญกับบุคคลากร ซึ่งถือเป็นรากฐานสู่ความสำเร็จ และ คุณมีส่วนผลักดันให้ ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ เติบโตไปข้างหน้า ดังนั้นการลงทุนในตัวบุคลากรคือการลงทุนเพื่ออนาคตของบริษัทเราเช่นกัน เราค้นหาพนักงานที่มีความเชื่อมั่น มุ่งมั่น มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อที่จะได้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกัน

มาช่วยเราสร้างองค์กรที่ดีขึ้น.

ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์  ต้องการดำเนินธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืน โดยมีพนักงานเป็นส่วนร่วมในการสร้างความเป็นเลิศของการดำเนินงานอย่างยั่งยืนรวมถึงสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าภายใต้ความซื่อสัตย์และโปร่งใส

เราให้ความสำคัญกับการรักษาพนักงานให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร โดยการมอบความก้าวหน้าในสายงาน การยกย่องชมเชยและการให้รางวัลตามผลงาน

ตำแหน่งงาน เปิดรับสมัคร

Update 27.02.2019

Accounting

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

รายละเอียดงาน

-บัญชีเบื้องต้น

-สรุปค่าใช้จ่ายและอื่นๆ

-ตรวจสอบใบกำกับภาษี ตรวจสอบการสั่งจ่ายทุกรายการ

-ติดต่อประสานงาน ธนาคาร,สรรพากร,สำนักงานบัญชี

 

คุณสมบัติ

-อายุ 25 ปี ขึ้นไป

-วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สายงานบัญชี การเงิน หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีภาวะความเป็นผู้นำ

-มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Express

-ใช้งาน Microsoft Office ได้ดี

-ทำงานภายใต้อรงกดดันได้ดี

 

 

เงินเดือน

-12,500 ขึ้นไป

Engineer

ฝ่ายวิศวกรรม

ช่างเทคนิค(ไฟฟ้า) (รับสมัครด่วน !)

รายละเอียดงาน

-ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตั้งแต่ระบบเมนไฟ ไฟจนถึง บริภัณฑ์

-ตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศเบื้องต้นได้

 

คุณสมบัติ

-อายุ 25 ปีขึ้นไป

-วุฒิปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีทักษะด้านการใช้งาน Microsoft Office

เงินเดือน

-10,500 ขึ้นไป

Sales & Export

ฝ่ายขายและส่งออก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

รายละเอียดงาน

-ติดต่อลูกค้า,ดูแลลูกค้า (Offer , Sales Order , Schedule Visit , Complaint , หรือเรื่องอื่นๆที่ลูกค้าต้องการติดต่อ)

-ตรวจความถูกต้อง วิเคราะห์ ข้อมูลของ Costing ขาย และ Costing Inspection

-Presentation เกี่ยวกับงานที่ทำได้ในแต่ละ Week

ดูแลในการออกตู้หรือสินค้าตามจำนวนที่ตกลงกับลูกค้าไว้ หรือ แก้ไขหรือปรับปรุงเพื่อให้มาซึ่งผลประโยชน์ของบริษัทมากที่สุด

-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

-อายุ 30 ปี ขึ้นไป

-วุฒิ ป.ตรี.ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ในสายงาน 3 ปีขึ้นไป

-สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี หรือหากมีความรู้ในภาษาญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-ทำงานด้านการตลาดเชิงรุก

-ใช้งาน Microsoft Office ได้ดี

-สามารถทำงานได้ร่วมกับผู้อื่นได้ดี

เงินเดือน

-ขึ้นไป ตามประสบการณ์

Production

ฝ่ายผลิต

พนักงานไลน์ผลิต(รายวัน)

รายละเอียดงาน

-ทำงานในไลน์ผลิตสินค้าของบริษัท

คุณสมบัติ

-อายุ 18 ปี ขึ้นไป

-ไม่จำกัดวุฒิ

-มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นในงานที่ได้รับมอบหมาย

-มีความขยัน อดทน

-สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

Human Resource

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

พนักงานขับรถน้ำ

รายละเอียดงาน

-บรรทุกน้ำจากบ่อภายนอกเข้าโรงงาน

-ดูแลความสะอาดบ่อพักน้ำ

-ดูแลรักษาความสะอาดรถที่ใช้

คุณสมบัติ

-อายุ 25 ปี ขึ้นไป

-ไม่จำกัดวุฒิ

-มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

-มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นในงานที่ได้รับมอบหมาย

-มีความขยัน อดทน

-สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

เงินเดือน

-12,000 ขึ้นไป

Let’s Work Together

        ถ้าคุณมีคุณสมบัติตรงกับงานทีประกาศและต้องการสมัครโปรด โหลดเอกสารใบสมัคร หน้าโหลดใบสมัคร และ ส่งประวัติย่อ,รูปถ่ายปัจจุบัน,สำเนาหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่บริษัท หรือส่งมาที่ Mail : hr@rff.co.th

ติดต่อสอบถาม hr : 077-981700